سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پاورپوینت دستگاه های حفر تونل TBM (پنج شنبه 96/6/30 ساعت 1:40 صبح)
این فایل حاوی مطالعه دستگاه های حفر تونل TBM می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید
دسته بندی عمران
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1450 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
پاورپوینت دستگاه های حفر تونل TBM

فروشنده فایل

کد کاربری 5979

 

فهرست
تاریخچه
آشنایی با سیستم
ماشین های حفاری
آشنایی با دستگاه حفر تونل TBM

 

جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی (پنج شنبه 96/6/30 ساعت 1:39 صبح)
جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 577 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 127
جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی

فروشنده فایل

کد کاربری 12200

چکیده :

 

حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر رابطه متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن تحت عنوان نوعی نیز یاد می شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط است و باعث می شود معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد . بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ می گردد وجه تکلیفی حسن نیت است که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می شود و به وجوه مختلف محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد است :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند . ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیک سو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها ، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری نباشد؛ اگر چه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.

 

کلمات کلیدی:حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی.

 

 

مقدمه:

 

اگرچه مفهوم حسن نیت ، مفهومی است که در حقوق کامن لاو در طول تاریخی طولانی تکوین یافت، اما به سرعت در دیگر عرصه های حقوقی نیز مورد توجه قرا گرفت ؛ به ویژه در مواردی که قانون یا رویه مشخصی وجود نداشت . به علاوه اختلافات، نیاز به داوری میان حقوق متعارض را ضروری می نمود، حسن نیت که بر پایه وجدان پاک و حسن نظر نسبت مفهومی از انصاف به صورت عام الشمول قرار داشت، به مثابه یافتن راهی برای حل اختلافات در داوری ها و انجام قضاوت در غیاب قوانین مشخص گردید. به تدریج، حسن نیت به منبعی برای تدوین قوانین و رویه هایی بدل شد که شخصیت های حقوقی از نظام های حقوقی متفاوت نیاز به آن داشتند.

 

مفهوم حسن نیت به سبب نقش خود چه در حقوق بین الملل عمومی و چه حقوق تجاری دارای اهمیت بسیاری است. این اهمیت، به حقوق تجارت بین الملل نیز تسری یافته است و در موارد متعددی در تفسیر قراردادهای بین المللی نقش خود را برجسته ساخته است.

 

 

 

الف: بیان مساله

 

«حسن نیت» به عنوان یک اصل کلى حقوق و یکى از منابع حقوق بین الملل اصول حقوقى، بین تمامى ملت هاى متمدن مشترک است. ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللى دادگسترى اصول کلى حقوق شناخته شده توسط ملت هاى متمدن را به عنوان یک منبع حقوق، که باید توسط دیوان اعمال شود، ذکر مى کند. با این که اصطلاح «ملل متمدن» فى الذاته مبهم است، فرض بر این است که چنین مفهومى بر اساس یک نظام حقوقى توسعه یافته، پایه ریزى شده است، بنابراین، کلیه جوامع، به جز بدوى ترین آنها را در برمى گیرد. نظر دیگر، این است که اصول کلی حقوق تنها اصول کلی حقوق بین الملل را در برمى گیرد، نه اصول خاص این حقوق را. مراجع بین المللى در اعمال اصول کلی حقوق، هر دو معنا را در نظر گرفته اند و دلیلى وجود ندارد که این اصول هم از نظامهاى حقوق داخلى و هم از حقوق بین الملل ناشى نشود. اصول کلى حقوق اساسی هر نظام حقوقى از جمله حقوق بین الملل تلقى مى شود. این اصول قواعدى هستند که از حقوق بین الملل موضوعه فراتر می روند و در مقابل، ریشه در اشتراکات نظام هاى حقوقى داخلى گوناگون دارند. مفاهیمى همچون اخلاق، عدالت، انصاف و «حسن نیت» ، قدمت بیش ترى از اصول داوطلبانه حقوق بین الملل موضوعه دارند.

 

«حسن نیت» وسیله اى براى حل و فصل اختلافات تجارى درقراردادهای بین الملی، از طریق داورى بین المللى و شیوه مسالمت آمیز حل و فصل الزام آور اختلافات بین المللی توسط قضات منتخب طرفین، طبق قواعد از پیش تعیین شده است که، بر اساس ارجاع داوطلبانه و احترام به قانون انجام مى گیرد. ارجاع داوطلبانه بدون حسن نیت بی معناست. داورى و تفسیر یکى از فنون رسیدگى قضایى بین المللى (یا حل و فصل قضایى) است، اگرچه در مفهوم مطلق، با حل و فصل قضایى تفاوت دارد که طرفین اختلاف، معمولاً در انتخاب داوران آزادند و آیین رسیدگى و قانون قابل اعمال را تا حدّى خود تعیین مى کنند، اما همچون حل و فصل قضایى، داورى و تفسیر شامل عنصر تشکیل دهنده یک تصمیم الزام آور به نام «حَکَم» است. «حسن نیت» ،عاملى براى وحدت حقوق تجارت بین المللی است که کوشش هایى براى تنظیم مقررات واحد در مورد حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی میکند .

 

نقش «حسن نیت» در تعدیل وجه التزام در قراردادهاى تجارى بین المللى: براى جلوگیرى از هرگونه اختلاف در میزان زیان و تسریع در جبران خسارت، در برخى از قراردادهاى تجارى بین المللی، شرطى گنجانده مى شود که طبق آن، در صورتى که یکى از متعاملین از انجام آنچه قرارداد به عهده وى گذاشته خوددارى کرده یا به انجام عملى مبادرت ورزد که توسط قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغى که در قرارداد معیّن مى شود، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. در گذشته دادگاههاى کامن لا بنابر اصل «آزادى قراردادها»، هرگونه شرط پرداخت وجه التزام را محترم شمرده، از دست زدن به ترکیب آن خوددارى می ورزیدند. این رفتار درست بر عکس رفتار دادگاه هاى انصاف بود که از قرن پانزدهم به بعد، در برخى از قراردادها، که موضوعشان وجه نقد بود رواج داشت. این دادگاهها شرطى که به موجب آن، بدهکار تعهد مى نمود در صورت عدم پرداخت اصل و منفعت بدهى در موعد مقرر، باید مبلغى به مراتب بیش از آن به عنوان خسارت پرداخت نماید، غیرقابل ترتیب اثر اعلام مى نمودند. در واقع، دادگاههاى انصاف هر جا در این گونه قراردادها با تقلّب طلبکار مواجه مى شدند و یا تأخر بدهکار در تأدیه بدهى را ناشى از تقصیر وى نمى دانستند، به شرط «پرداختِ وجه التزام» مندرج در قرارداد عمل نمى کردند، بلکه خود میزان خسارت واقعى را تعیین و متعهد را به پرداخت آن محکوم مى نمودند. این طرز عمل دادگاههاى انصاف مدت ها صرفاً در مورد تعهداتى که موضوع آنها پرداخت مبلغى وجه نقد بود، معمول گردید. ولى به تدریج در مورد تعهداتى که موضوعشان فعل یا ترک فعل از نوع دیگرى نیز بود، مراعات شد. بعدها نیز در قرن هجدهم، هر نوع شرط مبنى بر پرداخت وجه التزام ـ چنانچه جنبه تنبیهى داشته و یا نامعقول تشخیص داده مى شد ـ باطل اعلام گردید.

همان گونه که ملاحظه می شود اصل حسن نیت به سبب اهمیت خود ضابطه ای اساسی در حل و فصل اختلافات در هنگام داوری و تفسیر قراردادهای بین المللی است. نگاهی به تفسیرهای انجام شده در قراردادهای بین المللی این مسئله را به خوبی روشن می نماید که حسن نیت چه جایگاهی در تفسیر قراردادهای بین المللی دارد.لذا یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهمترین موضوعات مربوط به حقوق قراردادهای بین المللی بحث تفسیر قرارداد و جایگاه حسن نیت در فرایند کشف و استنباط قصد مشترک متعاقدین است . منشا تحلیلی این امر «ضرورت اجرای مورد قرارداد»است و در واقع غایت و هدف اصلی هر توافقی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف، متوقف بر تفسیر قرارداد بر مبنای حسن نیت و تعیین حقوق و تعهدات انشاءکنندگان آن می باشد.

 

شرح کلی فرایند پالایشگاه گاز (پنج شنبه 96/6/30 ساعت 1:39 صبح)
کتاب شرح کلی فرایند پالایشگاه گاز که شامل موضوعات کلیدی زیر می باشد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 2544 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60
شرح کلی فرایند پالایشگاه گاز

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

موقعیت و مشخصات میدان پارس جنوبی

موقعیت پالایشگاههای پارس جنوبی

پالایشگاهها

پالایشگاه فاز 1

پالایشگاه فازهای 2 و 3

پالایشگاه فازهای 4و5

تاسیسات

تاسیسات بالادستی پالایشگاههای پارس جنوبی Offshore

تاسیسات پالایشگاهها

تاسیسات آبگیر ورودی یارس جنوبی

سیلابه گیر، تجهیزات دریافت و HP separator

شیرین سازی گاز

احیای گلایکل

تثبیت میعانات گازی

واحد تا 0 : بازیافت آتان

صادرات گاز

جداسازی گاز مایع

بازیافت گوگرد

جداسازی گازهای اسیدی و هیدروکربن ها از آب

پیشتبیان واحد 103

پیرویان خنک کننده

احیا کاستیک

فرآوری پروپان

فراوری بوتان

فراوری اتان

تولید انرژی الکتریکی

تولید بخار آب

گاز سوخت fuel gas

تولید هوای ابزار دقیق

تولید نیتروژن

تامین آب

شیرین سازی آب

تولید آب بدون املاح

تولید آب آشامیدنی potable water

تصسقیه پسابهای صنعتی

آب آتش نشانی

تامین سوخت مصرف کنند های دیزلی

آب خنک کن

مشعل هاflares

مخزن درینBurn Pit

حوضچه سوزان

مخازن میعانات گازی

جامد سازی گوگرد

ذخیره پرویان جهت سردسازی

ذخیره مواد شیمیایی

ذخیره سازی پروپان صادرات

ذخیره سازی بوتان صادرات

 

 

مقاله خانه های هوشمند و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS (پنج شنبه 96/6/30 ساعت 1:39 صبح)
مقاله خانه های هوشمند و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1649 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52
مقاله خانه های هوشمند و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

مقدمه

سیستم مدیریت ساختمان BMS یا سیستم اتوماسیون ساختمان BAS به سیستمی اطلاق می شود که در یک ساختمان نصب شده و از طریق اجزای خود کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می نماید. قسمت های مختلف تحت کنترل معمولا شامل تاسیسات مکانیکی و سیستم تهویه مطبوع HVAC و تجهیزات روشنایی بوده که می تواند به سیستم های ایمنی، آتش نشانی، تنظیم دسترسی، تامین برق اضطراری و … نیز تسری یابد. به طور کلی هدف از استفاده از سیستم های BMS در یک ساختمان تطبیق شرایط کارکرد اجزای مختلف با توجه به شرایط محیطی و نیاز ساختمان در آن زمان است. در سیستم مدیریت ساختمان بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت و بصورت غیر ارادی انجام می دهند توسط سیستم های هوشمند انجام می گردد که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی شده و بعلاوه کاشه مصارف انرژی، کاهش هزینه های انرژی، کاهش خطاپذیری و افزایش اثربخشی سیستم را به دنبال دارد .با بکارگیری انواع حسگرها در داخل و خارج ساختمان و با بکارگیری یک سیستم واحد می توان بصورت لحظه ای، کنترل تمامی شرایط آسایشی و امنیتی را در اختیار داشت و از آنها در جهت رسیدن به شرایط ایده آل استفاده کرد. برای این منظور، نیاز به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خاص می باشد که با گرد آوری اطلاعات محیطی و انتقال داده ها به سیستم مرکزی، روند کنترل و مدیریت ساختمان اجرا می گردد. در ساختمان های هوشمند با استفاده از سیستم خودکار کنترل روشنایی ساختمان، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل دوربین های مدار بسته، کنترل در ها، کنترل وضعیت های اضطراری همچون آتش سوزی، زلزله و بسیاری کنترل های هوشمند دیگر، مصرف انرژی به نحو چشمگیری کاهش می یابد .ساختمان هوشمند، – ساختمانی است که مجهز به یک زیرساختار ارتباطاتی قوی بود که می تواند به صورت مستمر نسبت به وضعیت های متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده کرده و امنیت و آسایش آنها را افزایش دهد .

فهرست:

مزایای هوشمندسازی ساختمان

کاهش مصرف کاهش هزینه

مدیریت امنیت ساختمان

مدیریت اتفاقات خاص

مدیریت حریق

مدیریت دوربین های مدار بسته

مدیریت انرژی ساختمان

برخی از اهداف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

نقاط ضعف و محدودیت ها

فیلدباس

استانداردهای متداول فیلدباس

توپولوژی و مسیریابی

سیستم C-BUS

معرفی ساختمان هوشمند با استفاده از پروتکل KNX

اجزای سیستم مدیریت ساختمان

سیستم مدیریت خانگی کنترل هوشمند خانه و آپارتمان

قابلیت های سیستم مدیریت خانگی

سیستم مدیریت هوشمند هتل

طراحی و اجرای ماژول تهویه مطبوع

 

دانلود پاورپوینت کفیر یک نوشیدنی تخمیری (پنج شنبه 96/6/30 ساعت 1:38 صبح)
کفیر معروفترین شیر تخمیری اسیدی الکلی است که منشاء آن به کوههای قفقاز بر می گردد اما از دهد 1980 به بعد اهمیت این فراورده لبنی شناخته شده و تحقیقات وسیعی درمورد بهینه سازی و تولید صنعتی و افزایش دامنه تنوع پذیری این محصول انجام گرفته است
دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1835 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
دانلود پاورپوینت کفیر یک نوشیدنی تخمیری

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

کفیر چیست ؟

کفیر معروفترین شیر تخمیری اسیدی الکلی است که منشاء آن به کوههای قفقاز بر می گردد اما از دهد 1980 به بعد اهمیت این فراورده لبنی شناخته شده و تحقیقات وسیعی درمورد بهینه سازی و تولید صنعتی و افزایش دامنه تنوع پذیری این محصول انجام گرفته است .

در واقع تاریخچه کفیر به قرن ها پیش به چوپانان قفقاز برمی گردد . آنها کشف کرده اند که شیر تازه ای که در کیسه های چرمی حمل می شوند به صورت یک نوشیدنی لذت بخش گازدار در می آیند .نام کفیر از زبان ترکی گرفته شده است . قسمت اول این کلمه یعنی « کف » در زبان ترکی به معنی لذت بخش می باشد که احتمالا طرز بیان چوپانهایی بوده است که از این محصول استفاده می کردند .

این فراورده بطور طبیعی گازدار بوده است .

ارزش غذایی و درمانی کفیر :

کفیر دارای ارزش بالای تغذیه ای و بیولوژیکی بوده و در سطح وسیع سنی جهت تضمین سلامت مردم توصیه و تجویز می گردد . بخصوص برای بیماران گاسترو آنتریت و متابولیک ، فشار خون ، ایکسمی قلب و انرژی توصیه شده است . مزه ملایم کفیر و خصوصیات فلورمیکروبی آن سبب تسهیل ترشح بزاق و ترشح آنزیم درمعده وپانکراس و نیز بهبود حرکات پریستاتیک روده ها می گردد .
کفیر در افزایش حرکات غذا در روده مساعدت نموده از طرفی حضور اسیدلاکتیک و اسید استیک و آنتی بیوتیک موجود در کفیر موجب مهار کردن فرآیند فساد در روده کوچک می گردد.
اسید لاکتیک تولید شده بوسیله باکتری های موثر در کفیر موجب عمل انعقاد کازئین شده معمولا هنگامی که ph به 5/2 تا 5/3 برسد این عمل آغاز و در ph 4/6 تا 4/4 که کازئین از زنجیره املاح آزاد می گردد خاتمه می پذیرد و کلسیم جدا شده با اسید لاکتیک بصورت لاکتات کلسیم وارد ترکیب می شود .
کفیر منبع خوب ویتامین d ، پروتئین – بعضی آمینواسیدها و rna و dna و atp و دیگر ترکیبات آلی پیچیده می باشد .

 

<      1   2   3   4   5   >>   >